"Zarząd Polimex-Mostostal S.A. (...) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o cofnięciu przez wierzyciela spółki - Zdzisława Sówkę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PHU Plast - Bud Zdzisław Sówka z siedzibą w Olsztynie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika obejmującej likwidację majątku" - głosi komunikat.

Polimex-Mostostal to czołowa grupa budowlana na polskim rynku. W 2013 r. skonsolidowane przychody spółki wyniosły 2,4 mld zł.