Najwyżej opłacaną branżą, podobnie jak w ubiegłych latach, pozostawało w 2014 roku IT. Przeciętne wynagrodzenie w branży IT w 2014 roku wynosiło 6 000 zł.

Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto dla wszystkich badanych wyniosła 4 150 zł i stanowiła 69 proc. mediany wynagrodzeń w IT – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak.

Na drugim miejscu pod względem wysokości płac ex aequo znalazły się telekomunikacja i bankowość. Co druga zatrudniona tam osoba zarabiała powyżej 5 500 zł.

Niezmiennie na drugim biegunie znaleźli się pracownicy kultury i sztuki oraz usług dla ludności. Tam 50 proc. pracowników zarabiało poniżej 3 000 zł. Tylko niewiele wyższe przeciętne zarobki odnotowano w służbie zdrowia oraz nauce i szkolnictwie.

Szczegółowe informacje na temat wynagrodzeń można znaleźć na stronie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2014.

Reklama

>>> Polecamy: Polska potęgą kosmiczną? W ciągu dekady fundusze na badania wzrosły dwudziestokrotnie