Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, IAR oraz Emitent.

Grupa Lotos, Grupa Azoty

Po zakończeniu prac nad dodatkową fazą studium wykonalności kompleksu petrochemicznego Grupy Lotos i Grupy Azoty spółki zdecydowały o odłożeniu projektu w czasie, podał Lotos. Z przeprowadzonych analiz wynika, że projekt może być atrakcyjny ekonomicznie w przyszłości. >>>>

Netia

Netia odnotowała 25,84 mln zł skonsolidowanego skorygowanego zysku netto w IV kw. 2014 r. wobec 17,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

LPP

LPP odnotowało 327,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 181,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Wyniki finansowe LPP osiągnięte w IV kwartale, jak i w całym 2014 roku na poziomie operacyjnym były niższe w ujęciu rocznym w związku z osłabieniem lokalnych walut w Rosji i na Ukrainie i tym samym niższymi przychodami, także osłabieniem złotego wobec dolara. Negatywny wpływ tych różnic za wynik grupy w całym roku sięgnął 112 mln zł, podała spółka. >>>>

LPP zakłada, że z zysku wypracowanego w 2014 roku wypłaci dywidendę w wartościach bezwzględnych na poziomie ubiegłorocznej lub nieco niższym ze względu na planowane nakłady inwestycyjne, poinformował prezes Przemysław Lutkiewicz. >>>>

Planów dotyczących zamykania sklepów i wyjścia ze wschodnich rynków nie mamy. Musiałoby się wydarzyć coś, co by nas do tego zmusiło. Traktujemy te rynki długofalowo - podkreśla prezes LPP.>>>>

Asseco SEE

Asseco South Eastern Europe odnotowało 39,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 35,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Introl

Introl odnotował 13,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 8,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

EMF

Empik Media & Fashion (EMF) odnotowało 138 mln zł skorygowanego zysku EBITDA w IV kw. 2014 r. wobec 157 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. >>>>

Apator

Apator odnotował 23,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 15,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Zarząd Apatora zadeklarował wypłatę dywidendy z ubiegłorocznego zysku na łącznym poziomie 0,80 zł na akcję, uwzględniając wypłaconą już dywidendę zaliczkową, podała spółka.>>>>

Apator prognozuje wzrost skonsolidowanego zysku netto do 95 mln zł w tym roku przy przychodach rzędu 790 mln zł, podała spółka.>>>>

DSS

Zarząd Dolnośląskich Surowców Skalnych (DSS) złożył wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, poinformowała spółka. >>>>