Rada nadzorcza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) powołała wczoraj Andrzeja Klesyka ponownie w skład zarządu spółki, powierzając mu pełnienie funkcji prezesa, podała firma.

"Cieszę się, że ambitny projekt, jakim jest PZU3.0 zyskał pełną aprobatę rady nadzorczej i powierzono mi jego realizację. (…) Chcemy uczynić z PZU zwinnego giganta, firmę silną, zyskowną i gotową na nowe wyzwania przyszłości. Jestem dumny z tego, co udało nam się w tym czasie osiągnąć, przed nami kolejne lata ciężkiej pracy w budowaniu wartości największej firmy ubezpieczeniowej w naszym regionie Europy" - powiedział Klesyk, cytowany w komunikacie.

Nowa kadencja prezesa i zarządu rozpocznie się od dnia następującego po odbyciu walnego zgromadzenia spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2014 r. Kadencja obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe, przy czym jej pierwszym pełnym rokiem obrotowym jest 2016.

Andrzej Klesyk pełni funkcję prezesa PZU od 2007 roku.

Grupa PZU jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej, grupa prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. Aktywa grupy PZU wyniosły 67,57 mld zł na koniec grudnia 2014 r.