Ważny element w strategii rozwoju spółki stanowi rozszerzanie jej grupy kapitałowej, w której docelowo może znaleźć się od 3 do 5 podmiotów.

"Rozwój w segmencie spedycyjnym będziemy chcieli realizować trzema drogami. Pierwszą z nich będzie rozwój organiczny. (...) Drugim kierunkiem naszego rozwoju będą akwizycje mniejszych spedycji. Obecnie jesteśmy w stałym kontakcie ze spedycją o dwukrotnie mniejszych przychodach od Kupca, rozmowy cały czas trwają. Natomiast trzecim, dotychczas nierozważanym, sposobem na rozwój spółki jest pozyskanie inwestora branżowego, który pozwoli nam zaistnieć u dużo większych zleceniodawców usług transportowych oraz rozszerzy naszą paletę usług." - powiedział prezes Leszek Wróblewski, cytowany w komunikacie.

Jak podano, ważny element w strategii rozwoju spółki stanowi rozszerzanie jej grupy kapitałowej, w której docelowo może znaleźć się od 3 do 5 podmiotów. Obecnie Kupiec posiada akcje spółki BVT S.A. oraz udziały w spółce Windykacja PL. Oba podmioty działają w branży windykacji i wierzytelności. BVT S.A. przeprowadziło w ostatnim czasie emisję akcji, z której pozyskało 800 tys. zł. Spółka ta podejmuje działania w kierunku upublicznienia jej akcji na rynku NewConnect. Przewidywany termin debiutu na alternatywnym rynku przypada na pierwsze półrocze 2015 r.

"W 2014 roku bardzo mocno weszliśmy poprzez spółki BVT S.A. i Windykacja PL Sp. z o.o. w branżę windykacji należności masowych. Na drugą połowę roku planujemy zaistnienie naszych spółek w sektorze należności bankowych. W tym temacie możemy jeszcze zainteresować się windykacją należności gospodarczych czy funduszami sekurytyzacyjnymi. Jednak w kręgu naszych zainteresowań poza windykacją pozostają też usługi wspomagające biznes np. call center. W każdym z tych tematów dzięki wsparciu grupy możemy się szybko rozwijać od poziomu zawiązania nowej spółki do jej ustabilizowania na rynku i ewentualnego debiutu na NewConnect. Jednak jest to perspektywa 3-letnia, a obecnie skupiamy się na rozwoju naszych spółek w kierunku rynku wierzytelności bankowych." - wyjaśnił Wróblewski.

Reklama

Kupiec planuje również zmienić swoją politykę dywidendową. Zarząd będzie rekomendował WZA spółki wypłatę dywidendy w każdym roku, w którym jej zysk netto przekroczy 500 tys. zł. Na wypłatę dywidendy będzie przeznaczane co najmniej 25% wypracowanego zysku, podano również.

Strategia zakłada także finansowanie rozwoju ze środków własnych, inwestycyjnych kredytów celowych i emisji obligacji, a także – w miarę pojawiających się możliwości – z dotacji z Unii Europejskiej.

Kupiec to spółka notowana na rynku NewConnect, działająca w branży transportu i spedycji.