"Warunkiem podpisania umowy nabycia jest uzyskanie w terminie do dnia 31 lipca 2015 r. zezwolenia od odpowiednich organów w ramach wskazanej w raporcie bieżącym nr 6/2015 procedury układu z wierzycielami" - czytamy w komunikacie.

Do czasu spełnienia się warunku spółka zależna Wieltonu będzie dzierżawić część przedsiębiorstwa CIR. Umowa przyznaje również Italiana Rimorchi prawo do korzystania z części zakładu w Pescara przez okres dzierżawy. W przypadku kupna aktywów lub odsprzedania ich stronom trzecim dzierżawa wygaśnie automatycznie.

"Oferowana cena nabycia oraz czynsz za dzierżawę nie przekracza kilkunastu procent kapitałów własnych Wielton" - podano także.

Na zabezpieczenie zobowiązań Italiana Rimorchi wynikających z umowy, spółka przekaże CIR gwarancje bankowe udzielone Wieltonu z Raiffeisen Bank Polska o limit wierzytelności w kwocie rzędu wartości umowy.

Compagnia Italiana Rimorchi S.r.l. jest największym włoskim producentem i dostawcą naczep, przyczep i zabudów na pojazdach ciężarowych pod markami "Cardi", Merker" i "Viberti".

Wielton to największy w Polsce producent i sprzedawca naczep i przyczep, a także zabudów na samochody ciężarowe. Jest to również jeden z dziesięciu wiodących producentów w Europie.