Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, IAR oraz Emitent.

Qumak

Qumak odnotował 3,73 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 7,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Famur

Zarząd Famuru zarekomenduje akcjonariuszom przekazanie zysku netto wypracowanego w 2014 r. w całości na kapitał zapasowy, poinformowała spółka. >>>>

DTP

DTP rekomenduje przeznaczenie wypracowanego zysku za 2014 na wypłatę dywidendy w kwocie 3,57 mln zł, czyli 0,10 zł na jedną akcję oraz zaliczkę za 2015 rok w wysokości łącznie 2,86 mln zł, czyli 0,08 zł na akcję, wynika z komunikatu spółki. >>>>

Kredyt Inkaso

Kredyt Inkaso przydzielił 69 tys. obligacji serii X o łącznej wartości nominalnej 69 mln zł, podała spółka. Celem emisji jest pozyskanie środków na zrefinansowanie części zadłużenia finansowego spółki, w tym obligacji. "Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi na okaziciela (…). Wysokość oprocentowania obligacji jest zmienna (stała w okresie odsetkowym) i stanowi sumę WIBOR6M oraz marży odsetkowej w wysokości 3,6% w skali roku. (…) Okres zapadalności obligacji wynosi trzy lata i sześć miesięcy" - podano w komunikacie.

>>> Zobacz też rekomendacje

ZM Henryk Kania

Akcjonariusze Zakładów Mięsnych Henryk Kania zdecydują o przekazaniu zysku netto wypracowanego w 2014 r. w całości na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 25 maja. >>>>

KGHM

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) i KGHM Polska Miedź zawarły porozumienie o współpracy w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych, poinformował minister skarbu Włodzimierz Karpiński. >>>>

Banco Santander

Banco Santander odnotował 1,72 mld euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 1,3 mld euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

BZ WBK

Bank Zachodni WBK odnotował 1 035,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 449,49 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

Bank Zachodni WBK obniżył wskaźnik koszty do dochodów (C/I) do 44,8% w I kw. tego roku z 49,2% rok wcześniej. Dzięki konsolidacji grupy SCB bank utrzymał marżę odsetkową netto na poziomie sprzed roku, tj. 3,6%, wynika z raportu kwartalnego. >>>>

Wartość odpisów Banku Zachodniego WBK związanych z utratą wartości należności kredytowych osiągnęła wartość 190,7 mln zł i zwiększyła się o 17,7% r/r. Udział w tej pozycji Grupy SCB wyniósł 24,9 mln zł, podał bank. >>>>

Bank Zachodni WBK chce powrócić do polityki wypłaty dywidendy na poziomie 50% zysku w 2016 roku, poinformował prezes Mateusz Morawiecki. >>>>

Bank Zachodni WBK chce pod względem dynamiki wyniku netto zachowywać się lepiej niż cały sektor bankowy w 2015 roku, poinformował prezes Mateusz Morawiecki. >>>>

PKP Cargo

Grupa PKP Cargo miała 47,9% udziału w polskim rynku towarowych przewozów kolejowych pod względem masy towarowej po trzech miesiącach 2015 roku, tj. o ponad 0,5 pkt proc. więcej niż rok wcześniej, podała spółka, powołując się na dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W samym marcu udział PKP Cargo wyniósł 48,7%, tj. o 1,7 pkt proc. więcej niż w marcu ubiegłego roku. Dobre wyniki PKP Cargo zawdzięcza m.in. rosnącym przewozom węgla kamiennego. >>>>

Olympic

Olympic Entertainment Group odnotowało 5,47 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 4,88 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Grupa Tele-Fonika Kable

Grupa Tele-Foniki Kable zanotowała wzrost wolumenu sprzedaży w wysokości 6% i osiągnęła przychody na poziomie 3,4 mld zł w 2014 roku, poinformował prezes Tele-Foniki Kable Ryszard Pilch. >>>>

Milestone

Do badań klinicznych systemu dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego, prowadzonych przez Milestone Medical, przystąpiło do tej pory 100 pacjentów, poinformował prezes Leonard Osser. Spółka planuje docelowo pozyskać do 400 pacjentów w czterech ośrodkach na terenie Stanów Zjednoczonych. >>>>

Selena FM

Zarząd Seleny FM zdecydował o zarekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty dywidendy w kwocie 6,39 mln zł ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym spółki, co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,28 zł, podała firma. >>>>

Mabion

Mabion podpisał z Biolotus porozumienie licencyjne w ramach listu intencyjnego w celu rejestracji, analityki, sprzedaży leku MabionCD20 w Brazylii, a w dalszej perspektywie - realizacji w tym kraju całego procesu wytwarzania aż do gotowych leków, wynika z komunikatu spółki. >>>>

Budimex

Akcjonariusze Budimeksu zdecydowali o przeznaczeniu 155,99 mln zł z zysku netto za 2014 rok na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 6,11 zł brutto na akcję, podała spółka. >>>>

Wikana

Wikana zamierza wprowadzić do sprzedaży ok. 290 lokali do końca I półrocza br., poinformował agencję ISBnews prezes Robert Pydzik. Spółka jest zadowolona z efektów restrukturyzacji i podtrzymuje plan sprzedaży ok. 300 mieszkań oraz wypracowania dodatniego wyniku netto w całym roku.

Duon

Duon podpisał list intencyjny z Klaipedos Nafta, na podstawie którego spółka planuje import LNG przy wykorzystaniu stacji tankowania do cystern samochodowych, która zostanie zbudowana w ramach terminala zarządzanego przez Klaipedos Nafta, podał Duon. >>>>

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) wykonało w I kwartale br. 10 odwiertów na koncesjach w Wielkopolsce i na Podkarpaciu, w tym sześć odwiertów poszukiwawczych i cztery eksploatacyjne, podała spółka. >>>>

Etos

Etos zredukował liczbę akcji w ofercie publicznej do 8,92 mln (z planowanych początkowo do 13,51 mln akcji). Cena maksymalna wyniesie 17,5 zł za akcję, wynika z opublikowanego dziś aneksu do prospektu emisyjnego spółki. >>>>

Newag

Zarząd Newagu podjął uchwałę o rekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty 45 mln zł w formie dywidendy za 2014 r, tj. 1 zł na akcję, podała spółka.>>>>