"Decyzja walnego zgromadzenia oznacza, że na dywidendę przeznaczony został niemal cały jednostkowy zysk netto Inter RAO Lietuva za 2014 r. Kwota ta odpowiada jednocześnie ponad 90% ubiegłorocznego skonsolidowanego zysku netto grupy. Wypłata akcjonariuszom większości wypracowywanych zysków jest zgodna z naszą polityką dywidendową, którą konsekwentnie realizujemy od debiutu spółki na GPW i którą zamierzamy kontynuować w kolejnych latach" – powiedział prezes Giedrius Balčiūnas, cytowany w komunikacie.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na 15 maja, a jej wypłata nastąpi 28 maja br.

Dzisiejsze walne zgromadzenie Inter RAO Lietuva zdecydowało ponadto o zmianie wartości nominalnej akcji i kapitału zakładowego spółki z litów na euro, ustalając wartość nominalną jednej akcji na 0,29 euro, oraz wartość kapitału zakładowego na 5,8 mln euro. W związku z tymi zmianami, akcjonariusze przyjęli także nowy tekst statutu spółki.

Działalność Grupy Inter RAO Lietuva obejmuje handel energią elektryczną na giełdach na Litwie i w Estonii, sprzedaż energii odbiorcom końcowym na Litwie i Łotwie oraz wytwarzanie energii w jednej z największych farm wiatrowych na Litwie.