"Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się:

- 2 633,1 mln zł aktywów dziewięciu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,

- 143,5 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 31 marca 2015 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),

- 203,0 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 31 marca 2015 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),

- 38,3 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 31 marca 2015 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),

- 76,7 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)" - czytamy w komunikacie.

Ponadto Quercus TFI zarządza funduszem dedykowanym Q1 FIZ o wartości aktywów 74,8 mln zł według wyceny na 22 kwietnia 2015 r., podano także.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. przez grupę doświadczonych specjalistów z branży inwestycyjnej. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.