"W pozostałej części zarząd rekomenduje walnemu zgromadzeniu spółki przeznaczenie kwoty 7 488 956,93 zł z zysku netto spółki z roku obrotowego 2014 na pokrycie straty z lat ubiegłych wynoszącej 7 488 956,93 zł, kwoty 2 232 875,41 zł na kapitał zapasowy spółki oraz kwoty 9 862 260,00 zł na kapitał rezerwowy, o którego przeznaczeniu zdecyduje walne zgromadzenie" - czytamy w komunikacie.

"Rekomendacja wypłaty dywidendy z zysku netto osiągniętego w 2014 roku kończy proces porządkowania aktywów grupy kapitałowej spółki oraz zamyka działania restrukturyzacyjne związane z działalnością spółki pod dawną firmą Internet Group S.A." - podano także.

W marcu br. zarząd W Investments podjął uchwałę w sprawie polityki dywidendy na lata 2014-2016, która przewiduje wypłatę co najmniej 30% jednostkowego zysku w formie dywidendy dla akcjonariuszy.

W ub.r. akcjonariusze spółki zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy.

W Investments jest regionalnym holdingiem finansowym. W skład grupy wchodzi m.in. Dom Maklerski WISA, W Financials, Euroknowlegde Group Limited. Spółka jest też współzałożycielem i współzarządzającym funduszem WI EEC Ventures. To pierwszy polski fundusz specjalizujący się wyłącznie w sektorze EEC (Energy Environment Cleantech), a wspierany również przez Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK).