Wartość podpisanych umów na kredyty hipoteczne wyniosła 1,5 mld zł i była wyższa o 113%w skali roku. Bank osiągnął 16 proc. udziału w rynku w zakresie sprzedaży tych kredytów, co zapewniło 3. pozycję na rynku, podano w prezentacji.

Portfel detalicznych kredytów hipotecznych wzrósł w skali roku o 24%, a w skali kwartału o 6 proc. do 17,2 mld zł na koniec marca 2015 r. Udział banku w kredytach mieszkaniowych ogółem wyniósł 4% na koniec marca.

W I kwartale bank sprzedaż pożyczki gotówkowe o wartości 663 mln zł, co oznacza wzrost o 14 proc. r/r i o 5 proc. w ujęciu kwartalnym. Portfel tych pożyczek zwiększył się o 48% r/r do 3,9 mld zł na koniec marca.

Portfel kredytów dla klientów detalicznych wzrósł o 22 proc. w skali roku do 23,1 mld zł na koniec I kw. br.

Wolumen kredytów udzielonych klientom korporacyjnym zwiększył się o 15 proc. w skali roku i o 5% w ujęciu kwartalnym do 38,5 mld zł na koniec marca.

Wolumen depozytów korporacyjnych zwiększył się o 17 proc. r/r do 25,0 mld zł, a wolumen rachunków bieżących wzrósł o 22 proc. r/r do 9,2 mld zł na koniec marca.

Portfel środków powierzonych przez klientów detalicznych zwiększył się o 17 proc. r/r do 60,3 mld zł.

Wskaźnik kredyty do depozytów wyniósł 74,7% na koniec I kwartału i wzrósł o 1,5 pkr proc. w skali roku.

Liczba klientów detalicznych ING Banku Śląskiego wzrosła o 260 tys. w skali roku i o 80 tys. w ujęciu kwartalnym do 3,81 mln na koniec marca. Liczba nowych rachunków bieżących klientów detalicznych zwiększyła się o 232 tys. r/r i o 67 tys. w skali kwartału do 2,614 mln na koniec marca. Liczba klientów korporacyjnych wyniosła 38,1 tys. na koniec marca.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 2004 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING.