Zysk operacyjny wyniósł 22,22 mln zł wobec 68,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 896,4 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 1 038,48 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 13,61 mln zł wobec 55,77 mln zł zysku rok wcześniej.

"Największy wpływ na wynik PKP Cargo w pierwszym kwartale 2015 roku miały czynniki zewnętrzne. Trudna sytuacja branży górniczej na początku roku, wciąż odczuwalne skutki konfliktu na Ukrainie oraz opóźnione rozpoczęcie inwestycji infrastrukturalnych wpłynęły na obniżenie przychodów spółki. Obniżki stawek za dostęp do infrastruktury wytworzyły silną presję cenową na rynku kolejowych przewozów towarowych. Na konkurencyjność kolei wpływają także trwające remonty linii kolejowych" - czytamy w komunikacie. 

W porównaniu do ubiegłego roku, rynek kolejowych przewozów towarowych skurczył się w pierwszym kwartale o 5% pod względem masy. W tym okresie PKP Cargo przewiozło 24,1 mln ton towarów, tj. o 5% mniej niż rok wcześniej. 

>>> Czytaj też: PKP Cargo tnie zatrudnienie. Program dobrowolnych odejść obejmie 250 osób

Spółka wskazuje, że podjęła szereg inicjatyw zwiększających efektywność spółki. W pierwszym kwartale koszty operacyjne spadły o 10% w ujęciu rocznym. Wskutek przeprowadzonego programu dobrowolnych odejść o 15% zmniejszyło się zatrudnienie w grupie PKP Cargo, a efektywność operacyjna mierzona wykonaną pracą przewozową na zatrudnionego wzrosła o 9% rok do roku. Zakończone w styczniu PDO przełoży się na przynajmniej 100 mln zł oszczędności rocznie. 

PKP Cargo zadebiutowało w październiku 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnych, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (ok. 48% udziału w rynku według masy i ok. 57% według pracy przewozowej w 2014 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej

>>>  Czytaj też: Nowe miejsca pracy na kolei. PKP Cargo zatrudni 1000 maszynistów