- Cała kolej w Polsce musi zmierzyć się z problemem luki pokoleniowej w zawodzie maszynisty. W PKP Cargo wystarczająco wcześnie zidentyfikowaliśmy to wyzwanie i podjęliśmy odpowiednie kroki, by sobie z nim efektywnie poradzić. Łącznie, w ciągu dwóch lat, chcemy przyjąć jeszcze ok. 1000 pracowników. Duże zainteresowanie programem potwierdza, że kolej jest stabilnym, atrakcyjnym miejscem pracy, które przyciąga młodych ludzi - powiedział Purwin, cytowany w komunikacie.

Od początku 2015 roku PKP Cargo przyjęło do pracy 150 osób, z których zdecydowana większość zostanie dopiero wyszkolona na maszynistów. W zeszłym roku przyjęto 500 osób, w tym roku skala rekrutacji będzie podobna, podano również.

W I kwartale 2015 roku największą liczbę kandydatów - 46 osób - zatrudniono w Zakładzie Wschodnim. Nieco mniej w Zakładzie Centralnym - 42 osoby. Dalej w kolejności znajdują się Zakłady: Południowy, Północy i Śląski.

Spółka podaje, że kandydaci chcący rozpocząć karierę w PKP Cargo na stanowisku maszynisty muszą posiadać co najmniej średnie wykształcenie. Przyszli maszyniści nie ponoszą żadnych kosztów i już od początku szkolenia otrzymują zatrudnienie i wynagrodzenie. Dodatkowo mają też zagwarantowane zatrudnienie po uzyskaniu pełnych uprawnień maszynisty.

Intensywna rekrutacja maszynistów prowadzona jest od początku ubiegłego roku. Jest to element długoterminowego planu odbudowy kadry kolejowej w PKP Cargo.

PKP Cargo zadebiutowało w październiku 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnych, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (ok. 48% udziału w rynku według masy i ok. 57% według pracy przewozowej w 2014 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.  

>>> Polecamy: Nowy poważny gracz na drogach. InterCity ma konkurencję z Estonii