Strata operacyjna wyniosła 88 tys. zł wobec 4,99 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 123,62 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 102,45 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 0,23 mln zł wobec 5,37 mln zł straty rok wcześniej.

TIM S.A. jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 roku jest notowana na GPW.