Zysk operacyjny wyniósł 428,7 mln zł wobec 219,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 329 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 723,3 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 249,1 mln zł wobec 3,6 mln zł straty rok wcześniej.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel to zintegrowana grupa medialno-telekomunikacyjna kontrolowana przez Zygmunta Solorza Żaka.