"Zgodnie z uchwałą:

1) Kwota zysku za rok 2014 przeznaczona na wypłatę dywidendy 22 993 578 zł,

2) Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję - 9 zł,

3) Dzień dywidendy został określony na dzień 24 lipca 2015 roku (poprzednia propozycja 25 sierpnia 2015 roku),

4) Dzień wypłaty dywidendy został określony na dzień 14 sierpnia 2015 roku (poprzednia propozycja 14 września 2015 roku)" - czytamy w komunikacie.

Powyższe zasady uzyskały akceptację rady nadzorczej i zostaną przedstawione jako rekomendacja dla walnego zgromadzenia, podano również.

Benefit Systems stoi na czele grupy kapitałowej, w skład której wchodzą podmioty działające na rynku pozapłacowych świadczeń pracowniczych oraz rynku fitness.