Wzrost portfela to głównie zasługa zagranicy. Rynki zagraniczne to 78% przychodów grupy po I kwartale, co - w ocenie Asseco - pokazuje, że inwestycje zagraniczne były dobrą decyzją.

Według przedstawicieli grupy, rok 2015 to w dużym stopniu przygotowywanie się na nową perspektywę unijną, czy utrzymywanie pozytywnych tendencji biznesu izraelskiego.

Zarząd zaznaczył bardzo dobry cash flow operacyjny w I kwartale, a spadek zysku r/r w tym okresie wyjaśniono w dużej mierze efektem one-off z ubiegłego roku, związanym z rozliczeniami historycznej transakcji Prokomu.

Asseco Poland odnotowało 77,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 96,6 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 592 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 1 413,9 mln zł rok wcześniej.

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie (wg rankingu Truffle100 2014).