Zysk operacyjny wyniósł 74,51 mln zł wobec 18,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 751,14 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 672,63 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 19,45 mln zł wobec 5,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych.