Zysk operacyjny wyniósł 7,29 mln zł wobec 7,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 21,1 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 29,33 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2015 r. wyniosła 0,25 mln zł wobec 0,52 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Mediatel jest podmiotem działającym na rynku telekomunikacyjnym wdrażającym rozwiązania telekomunikacyjne. W ramach grupy Hawe ma być wehikułem do realizacji sieci FTTH w całym kraju.