Zysk operacyjny wyniósł 0,79 mln zł wobec 73 tys. zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,97 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 6,88 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 30 tys. zł wobec 60 tys. zł zysku rok wcześniej.

Próchnik S.A. jest spółką handlową z branży odzieżowej, zlecającą produkcję projektowanych przez siebie kolekcji firmom zewnętrznym. Specjalizuje się w produkcji odzieży męskiej.