Zysk operacyjny wyniósł 1,02 mln zł wobec 4,93 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 398,01 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 420,23 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 0,07 mln zł wobec 5,55 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Alma Market prowadzi działalność w następujących obszarach: sprzedaż detaliczna artykułów żywnościowych, sprzedaż detaliczna odzieży i obuwia, sprzedaż hurtowa granulatów tworzyw sztucznych, folii, oraz pozostałych artykułów chemicznych w tym wyrobów z tworzyw sztucznych i chemikaliów, działalność w branży nieruchomości w zakresie obsługi nieruchomości i ich wynajmu, a także realizacji projektów developerskich.