„W konsekwencji zmienione zostały również: rating krótkoterminowy mBanku z 'F1' do 'F3' i rating wsparcia z poziomu '1': do '2'. Analogicznie zostały obniżone ratingi obligacji emitowanych przez mFinance France w ramach Programu Emisji Euroobligacji: rating długoterminowy do "BBB-" i krótkoterminowy do 'F3'" – czytamy w komunikacie.

Jak podano, obniżenie ratingu Commerzbanku i w konsekwencji mBanku przez agencję Fitch wynika z oceny skutków implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (BRRD), która radykalnie ograniczyła możliwości wsparcia banków przez instytucje państwowe.

Dotychczas rating długoterminowy IDR Commerzbanku był wyższy od samodzielnego ratingu banku w związku z potencjalną możliwością uzyskania wsparcia ze strony władz niemieckich.

„W następstwie weryfikacji tego wsparcia w związku z implementacją dyrektywy BRRD, rating długoterminowy Commerzbanku został obniżony do poziomu samodzielnego ratingu podmiotu. To z kolei przełożyło się na dokonaną przez Fitch weryfikację oceny zdolności Commerzbanku do udzielenia potencjalnego wsparcia dla mBanku" – czytamy dalej.

Samodzielny rating mBanku, czyli viability rating, będący oceną wiarygodności finansowej mBanku na podstawie takich czynników jak profil biznesowy, zarządzanie i strategia, profil ryzyka, wyniki finansowe i otoczenie zewnętrzne, nie uległ zmianie i pozostaje na poziomie "bbb-", zaznaczono w informacji.

„Rating długoterminowy mBanku po obniżce znajduje się w skali inwestycyjnej w kategorii "BBB" oznaczającej dobrą wiarygodność kredytową" – podsumowano w informacji.

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 117,98 mld zł na koniec 2014 r.