"Inicjujemy Skarbiec Holding z rekomendacją kupuj oraz 9 miesięczną ceną docelową na poziomie 64,3 zł/akcję. Skarbiec Holding (Skarbiec) jest akcjonariuszem wiodącego towarzystwa funduszy inwestycyjnych – Skarbiec TFI. Na koniec 1Q'15 roku wielkość aktywów pod zarządzaniem (AUM) Skarbiec TFI plasowała grupę na 5. miejscu na rynku TFI. Skarbiec TFI charakteryzuje dobrze zdywersyfikowana struktura detalicznych AUM, szeroka sieć dystrybucyjna oraz wysoka dochodowość wspierana  przez opłatę zmienną. Oczekujemy, iż Skarbiec dążyć będzie do zmiany struktury AUM w kierunku produktów wysokomarżowych, co pozytywnie przełoży się na wynik finansowy, szczególnie w środowisku oczekiwanej przez nas presji na marżę" - czytamy w raporcie.

W dniu wydania rekomendacji za akcję płacono 47,83 zł. W środę ok. 16:15 za akcję spółki płacono 47,50 zł.

Analitycy prognozują, że zysk netto spółki w roku obrotowym 2014/2015 wyniesie 26,57 mln zł, a przychody ogółem 100,92  mln zł