Tak negatywnej oceny własnej działalności biznesowej nie ma w żadnym innym kraju UE - pisze "Rzeczpospolita". Wysoki wskaźnik przedsiębiorczości w UE jest wynikiem nie tyle chęci osobistego i biznesowego rozwoju oraz unijnych programów promujących własną działalność, co wysokiego bezrobocia w tej grupie wiekowej.

Jeśli chodzi o odsetek młodych (15-29 lat) pracujących na własny rachunek, Polska zajmuje w UE 5. miejsce. Znajdujemy się za Grecją (16 proc.), Włochami (15,3 proc.), Słowacją (11 proc.), Rumunią (10 proc.) i Czechami (9,9 proc.). U nas odsetek ten wynosi 8,3 proc., a średnia dla UE to 6,5 proc.

W 2013 roku na własny rachunek w UE pracowało 2,7 mln młodych. Najbardziej aktywni w zakładaniu własnego biznesu są oni w krajach o najwyższej stopie bezrobocia wśród osób poniżej 29 roku życia.

Według badania Global Entrepreneurship Monitor 43 proc. młodych Polaków pracuje na własny rachunek z konieczności. Podobny trend występuje też w innych unijnych krajach. Więcej w "Rzeczpospolitej".