Rada nadzorcza odwołała również ze stanowiska wiceprezesa Adama Grzebielucha.

"W pozostałym zakresie skład zarządu nie uległ zmianie" - podał bank.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym akcjonariuszem BOŚ Banku jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.