"Postanawia się wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:

a. łączna kwota dywidendy wynosi 13 488 tys. zł, z czego kwota 12 912 tys. zł stanowi zysk netto za 2014 r., a kwota 576 tys. zł zostanie pokryta z zysków zatrzymanych z poprzednich lat,

b. w podziale zysku bierze udział 84 300 000 akcji serii A i B,

c. dywidenda na jedną akcję wynosi 0,16 zł" - czytamy w uchwałach.

Jednocześnie walne ustaliło dzień dywidendy na 10.06.2015 r., a dzień wypłaty dywidendy 25.06.2015 r.

ATM Grupa jest największym niezależnym producentem telewizyjno-filmowym w Polsce. Działa od 1992 roku i jako jedyna w branży posiada status spółki publicznej notowanej na warszawskiej giełdzie.