Grecki premier Tsipras nie zdradził dzisiaj tego, co znalazło się w tzw. ostatecznej ofercie wypracowanej przez wierzycieli podczas nocnych narad w Berlinie, ale zwyczajowo już zachował „dyplomatyczny optymizm”. Nie ważne, że przy okazji powtórzył mantrę o greckich racjach, a po południu szef Eurogrupy dał do zrozumienia, że wciąż jest daleko do znalezienia ostatecznego rozwiązania. Rynki lubią grać nadzieją, bo nieraz rzeczywiście przeradza się ona w namacalne rozwiązania. Trudno jednak oceniać, na ile porozumienie z Grekami rzeczywiście zostanie wypracowane do 5 czerwca.

Wydaje się, że po pierwszej fali optymizmu, że może jednak „się uda”, rynek zderzy się teraz ze szczegółami, które będą zmniejszać prawdopodobieństwo takiego scenariusza i tym samym rzutować na notowania.

Zwłaszcza, że dzisiejszy wzrost EUR/USD w okolice 1,1191 był przerysowaniem opartym o emocje i pokrywanie pozycji dolarowych – słabość dolara była też widoczna na innych crossach. W kolejnych dniach wiele będzie też zależeć od danych z USA – jutro mamy ADP i ISM dla usług, a w piątek wyliczenia Departamentu Pracy. Lepsze odczyty mogą dać pretekst do szybkiego odrobienia dzisiejszych strat przez dolara.

Z technicznego punktu widzenia mocne wsparcie można wskazać przy 1,1096 i dalej 1,1051. Zejście poniżej 1,1030-51 będzie sygnałem, że korekta jest zakończona i wracamy do spadków. Z kolei opór to m.in. okolice 1,1220, gdzie przebiega 61,8 proc. zniesienia fali spadkowej od 17 do 27 maja.

Reklama

Nota prawna:

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajduje się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.