Pojawiają się też plotki, jakoby europejscy politycy mieli się zgodzić na wydłużenie programu pomocowego o 6 miesięcy i zwiększenie jego skali do 18 mld EUR (pisze o tym The Guardian). Niemniej kilkadziesiąt minut temu rynek obiegły kolejne spekulacje, jakoby Grecy wysłali niewłaściwe propozycje, które zostaną skorygowane (Financial Times). Dzisiaj rano odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, gdzie ponownie zwiększono limit wsparcia dla greckich banków w ramach ELA (Emergency Liquidity Assistance). O godz. 11:00 premier Tsipras ma spotkać się z wierzycielami przed posiedzeniem Eurogrupy, która zacznie obrady o godz. 12:30. Natomiast o godz. 19:00 odbędzie się nadzwyczajny szczyt Unii Europejskiej, który przesądzi o tym, czy Grecja będzie musiała ogłosić techniczne bankructwo w końcu czerwca – bez dodatkowego wsparcia nie spłaci 1,6 mld EUR wobec Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Naszym zdaniem: Główne pytanie brzmi – na jaki kompromis mogą zgodzić się obie strony? Nie można zupełnie wykluczyć, że politycy ostatecznie zaakceptują zmodyfikowaną propozycję o której pisał The Guardian (z mniejszą kwotą wsparcia), ale to tylko oddali problem o kilka miesięcy (do końca roku), co rynki niekoniecznie odbiorą optymistycznie. Kluczowe aspekty to też kondycja greckich banków, które są drenowane z gotówki przez ogromne wypłaty klientów (rzędu 1 mld EUR dziennie w ostatnich dniach). Na razie ECB nie rezygnuje ze wsparcia, ale nie można wykluczyć, że kwestia linii ELA może okazać się mocnym argumentem w rozmowach z Grekami.

Dzisiaj na rynku wspólnej waluty może być dość nerwowo. Niewykluczone, że spotkanie Eurogrupy ponownie nic nie wniesie (tak jak w ostatni czwartek) i decyzja ws. Greków będzie się rozstrzygać na politycznym szczycie UE późno w nocy.

Dzisiejsze ranne odbicie nie zmienia wiele w układzie technicznym EUR/USD, który zaczyna być spadkowy. Na razie broni się linia trendu wzrostowego przy 1,1305. Jej wyraźne złamanie może jednak dać sygnał do większego ruchu w dół – nawet w okolice 1,11 jeszcze w tym tygodniu. Analiza techniczna zdaje się, zatem nie podzielać greckiego optymizmu. Opór to okolice 1,14 i dalej rejon 1,1435-66.

Reklama

Ciekawy układ techniczny jest na wykresie koszyka dolara – od kilkunastu dni rysuje się formacja klina spadkowego. Sygnałem do jej opuszczenia będzie dopiero atak na linię spadkową przy 94,80 pkt., ale od czwartku widać, że rynek zaczyna bardziej preferować USD. Co ciekawe w środę inwestorzy byli nieco rozczarowani sygnałami z FED, który może ociągać się z terminem podwyżki stóp procentowych…

Nota prawna:

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajduje się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.