Po pierwsze ECB zrewidował swoje projekcje inflacji i PKB na lata 2015-17. Średnia inflacja CPI ma w tym roku wynieść zaledwie 0,1 proc. r/r wobec 0,3 proc. szacowanych wcześniej, w przyszłym 1,1 proc. (1,5 proc. poprzednio), a 1,7 proc. w 2017 r. (1,8 proc. wcześniej). Niemniej Mario Draghi dał do zrozumienia, że istnieją ryzyka, które mogą jeszcze zaniżyć te odczyty – czytaj, sytuacja będzie ewoluować. Podobnie wygląda kwestia perspektyw wzrostu gospodarczego, chociaż na razie rewizja nie jest wyraźna (do 1,4 proc. z 1,5 proc. w tym roku, do 1,7 proc. z 1,9 proc. w przyszłym i do 1,8 proc. z 2,0 proc. w 2017 r.). Tym samym Mario Draghi woli zawczasu się zabezpieczyć. Podczas dzisiejszej konferencji padły deklaracje, że „,możliwości adaptacji polityki pieniężnej są nieograniczone”, a ECB jest chętny i gotowy do podjęcia dalszych działań, jeżeli tego będzie wymagać sytuacja. A wydaje się, że będzie, bo Draghi nie wykluczył dzisiaj możliwości wydłużenia programu QE poza wrzesień 2016 r.

>>> Czytaj też: Dziura w polskim budżecie będzie większa o 10 mld zł?

Reasumując - ECB zdecydował się na otwarcie dyskusji nt. zwiększenia/wydłużenia programu QE już dzisiaj, co może sugerować, że sytuacja w gospodarce jest poważna, a Mario Draghi będzie chciał zrobić wszystko, aby nie dopuścić do „japońskiego scenariusza”, gdzie gospodarka tkwiła latami w stagnacji, a zamiast o inflacji mówiono o trwałej deflacji.
Silne spadki na parach z euro tym samym nie zaskakują. Plusem dzisiejszych informacji jest to, że dla rynków „majstrowanie” przy europejskim QE może być pozytywną informacją dla rynków akcji (DAX już rośnie), a także walut naszego regionu – EUR/PLN spadł w okolice 4,21.

Na EUR/USD doszło do gwałtownego wybicia minimum z ubiegłego tygodnia przy 1,1155, które teraz staje się oporem. Rynek potwierdził, zatem wolę realizacji scenariusza oznaczonego na wykresie falami a-b-c (teraz rysujemy tą ostatnią). To oznacza, że kolejne dni powinny przynieść zejście poniżej poziomu 1,10, a w długiej perspektywie powracamy do trendu spadkowego rozpoczętego w maju 2014 r., a przerwanego 5-miesięczną korektą od marca 2015 r.

Reklama

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajduje się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.