Gospodarka wygenerowała 173 tys. nowych etatów poza sektorem rolniczym, oraz 140 tys. w sektorze prywatnym. Oczekiwano odpowiednio 220 tys. i 215 tys. Sytuację ratuje jednak rewizja danych za poprzedni okres – do 245 tys. z 215 tys. dla sektora pozarolniczego i 224 tys. z 210 tys. dla prywatnego. Stopa bezrobocia wygląda lepiej, bo spadła w sierpniu do 5,1 proc. z 5,3 proc. (oczekiwano 5,2 proc.). Uwagę przykuwa i to może być jedna z ważniejszych informacji z dzisiaj , wzrost dynamiki średniej płacy godzinowej do 0,3 proc. m/m i 2,2 proc. r/r (to powyżej konsensusu na poziomie 0,2 proc. m/m i 2,1 proc. r/r). Te dane mogą sugerować „nieśmiały” wzrost presji płacowej, choć wcale nie muszą, jeżeli uwzględnimy, że sytuacja w gospodarce w kolejnych miesiącach może się pogarszać.

Na rynku dolara w pierwszych minutach po publikacji widać było spore niezdecydowanie. Wpierw osłabienie, a później próba umocnienia (być może z uwagi na wspomniane wyższe płace i rewizję NFP za poprzedni okres). Ostatecznie jednak dolar może się korekcyjnie osłabić w kolejnych godzinach. Zwłaszcza, jeżeli chodzi o relację EUR/USD.

Na wykresie widać, że nie doszło do wybicia nowego minimum poniżej wczorajszych 1,1086. W przypadku odbicia pierwszy opór to okolice 1,1155-70, kolejny i ważniejszy to rejon 1,1213 wskazywany na bazie szczytu z 12 sierpnia.

Nota prawna:

Reklama

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DaM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajduje się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.