Wprawdzie poznaliśmy gorsze dane z Chin (PKB za zeszły rok został zrewidowany do 7,3 proc. z 7,4 proc.), to jednak zostały one zestawione z optymistycznymi wypowiedziami tamtejszych decydentów. Uwagę zwracają słowa szefa banku centralnego Chin, którego zdaniem fala wyprzedaży zbliża się do końca i możliwe jest wejście w okres stabilizacji. Docelowo nadmierną zmienność mogą też ograniczać projekty przygotowywane przez chińskiego regulatora zmierzające do czasowego zamrożenia notowań w przypadku nadmiernych spadków.

Jutro rano wpływ na nastroje będą mieć ponownie informacje z Chin. Poznamy dość newralgiczne dane nt. bilansu handlowego za sierpień. Rynek spodziewa się większej nadwyżki, bo na poziomie 48,2 mld USD, ale dzięki mniejszemu spadkowi dynamiki eksportu (o 6,0 proc. r/r). Minimalny wpływ mogą mieć natomiast dane z regionu, a konkretnie Węgier (produkcja przemysłowa w lipcu i inflacja CPI w sierpniu) i mieć bardziej znaczenia dla wzajemnych relacji PLN/HUF.

Warto będzie też zwracać uwagę na zachowanie się EUR/USD. Wyraźne wybicie się ponad poziom 1,1170 dałoby szanse na testowanie najpierw okolic 1,1213, a potem 1,1275. O wyjście wyżej może być trudno, gdyż w tym obszarze przebiega dawna linia trendu wzrostowego puszczona po sierpniowych minimach, a którą złamaliśmy 3 września b.r. po konferencji ECB. Zresztą rynek wydaje się, że w tej kwestii przyjął założenie, że ECB jest gotów do dyskusji ws. dalszego poluzowania polityki pieniężnej, ale na konkretne działania być może trzeba będzie nieco poczekać. To automatycznie daje pole do odreagowania ostatniej przeceny wspólnej waluty.

Tłumaczy też ograniczony wpływ tego czynnika na notowania złotego. Tu większym wsparciem byłoby ustabilizowanie się notowań na globalnych giełdach, co pozwoliłoby na złapanie większego oddechu.

Reklama

Technicznie przy EUR/PLN nadal obowiązuje układ wsparcie rejon 4,2050-4,21, opór okolice 4,2350-4,2450. Czekamy na stosowne naruszenie tych poziomów w którąś ze stron. Dla USD/PLN wsparcie to okolice 3,7750. Jego złamanie da pretekst do zejścia w stronę 3,76 i dalej 3,74. Opór to 3,80-3,81 i dalej 3,8350-3,8550.

Nota prawna:

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajduje się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.