Wniosek wpłynął 13 października, sprawa jest w toku, podano na stronie UOKiK.

"Planowana koncentracja polega na przejęciu przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie bezpośredniej kontroli (poprzez przejęcie zarządzania) nad BGŻ Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym od Ipopema Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie. Przejęcie zarządzania nastąpi na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (t.j. z 2004 r., poz. 157 ze zm.)" - czytamy w komunikacie.

TFI BGŻ BNP Paribas S.A. jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych specjalizującym się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi oraz zarządzaniu indywidualnymi portfelami papierów wartościowych na zlecenie. TFI BGŻ BNP Paribas S.A. należy do grupy kapitałowej BNP Paribas.

BGŻ SFIO jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym należącym do grupy kapitałowej, w której podmiotem dominującym jest Ipopema Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.