"Patrzymy na to, co się dzieje na rynku i w sprzyjającej sytuacji moglibyśmy zdecydować się na emisję euroobligacji w przyszłym roku" - powiedział ISBnews Matyjasik podczas Cbonds Poland & CEE Bonds Conference.

W połowie ub.r. Orlen Capital AB - 100-proc. spółka zależna PKN Orlen - wyemitował euroobligacje o wartości 500 mln euro z terminem zapadalności przypadającym 30 czerwca 2021 r. Wcześniej, w maju rada nadzorcza PKN Orlen wyraziła zgodę na uruchomienie procesu zmierzającego do emisji przez koncern euroobligacji. Maksymalna wartość jaką może osiągnąć emisja to 1 mld euro (według zapowiedzi, minimalna wartość emisji to 0,5 mld euro), a okres wykupu może sięgnąć 10 lat.

Euroobligacje otrzymały ratingi od agencji Fitch Ratings Ltd. na poziomie BBB-, a od agencji Moody's Investors Service na poziomie Baa3.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły w 2014 roku 106,83 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.