"Górażdże Cement może przejąć kontrolę nad Duda Kruszywa oraz Duda Beton pod warunkiem wyłączenia z transakcji węzła betoniarskiego w Olszowej (woj. opolskie). Dzięki temu transakcja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji" - czytamy w komunikacie.

Przeprowadzone przez UOKiK badanie wykazało, że w przypadku betonu towarowego rynkiem geograficznym jest obszar w promieniu 25 km od wytwórni. W takiej odległości działający na tym rynku przedsiębiorcy prowadzą większość sprzedaży. Jeżeli chodzi o kruszywa naturalne, Urząd wziął pod uwagę wpływ transakcji na konkurencję, zarówno uznając je za jeden rynek produktowy, jak i dokonując segmentacji na osobne rynki piasku oraz żwiru. Urząd ustalił również, że zasięg sprzedaży piasku wynosi od 100 do 120 km, żwiru od 180 do 190 km, a kruszyw naturalnych łącznie od 130 do 140 km od kopalni.

"Postępowanie wykazało, że na lokalnym rynku sprzedaży betonu zlokalizowanym w obszarze do 25 km od węzła Duda Beton w Olszowej (woj. opolskie) dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji. Obecnie uczestnicy koncentracji posiadają tam najwyższe udziały, które po koncentracji znacznie przekroczyłyby 40%, od których domniemywa się posiadanie pozycji dominującej" - podkreślono w komunikacie.

Wobec zastrzeżeń Urzędu do transakcji przejmująca spółka przedstawiła propozycję jej modyfikacji, tak aby nie doszło do naruszenia konkurencji. UOKiK przyjął tę propozycję i wydał warunkową zgodę na koncentrację. Zgodnie z wydaną decyzją, z transakcji wyłączone muszą zostać wszelkie składniki majątkowe i niemajątkowe składające się na węzeł betoniarski Duda Beton w Olszowej. Dotyczy to w szczególności umów z pracownikami, praw do nieruchomości, dokumentacji księgowej, technicznej, handlowej i prawnopracowniczej, lokalnej bazy klientów, zezwoleń środowiskowych i wodnoprawnych, umów cywilnoprawnych o świadczenie usług dla węzła oraz zawartych lokalnie z odbiorcami betonu, a także środków trwałych i urządzeń.

Górażdże Cement należy do grupy HeidelbergCement, obecnej w ponad 40 krajach, posiadającej siedzibę w Niemczech. W Polsce jej działalność skupia się na produkcji i sprzedaży cementu, kruszyw oraz betonu towarowego. Duda Beton oraz Duda Kruszywa będą zajmowały się produkcją i sprzedażą kruszyw oraz betonu towarowego. Transakcja ma polegać na nabyciu przez Górażdże Cement 100% udziałów w kapitale zakładowym przejmowanych spółek.