PGNiG SA i PAN podpisały 29 września br. list intencyjny dotyczący podjęcia współpracy badawczo-rozwojowej w obszarze geologii, w szczególności w zakresie genezy basenów osadowych, ich historii geologicznej oraz współczesnej budowy strukturalnej, z wykorzystaniem nowoczesnych metod geologicznych i geofizycznych.

"Badania te będą stanowić bazę szeroko rozumianej współpracy w zakresie rozpoznania i eksploatacji złóż surowców energetycznych. Nawiązana współpraca pozwala mieć nadzieję na zwiększenie efektywności poszukiwań węglowodorów przez PGNiG" - czytamy w komunikacie.

Spółka podkreśla, że sukcesywnie odbudowuje portfel złóż krajowych poprzez intensyfikację wydobycia oraz zagospodarowanie nowych złóż.

"PGNiG planuje utrzymanie wydobycia węglowodorów w kraju na obecnym poziomie ponad 4 mld m3 gazu i 800 tys. ton ropy naftowej" - podano także.

Spółka prowadzi także poszukiwania i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego w Norwegii. Roczne wydobycie ropy naftowej wynosi ok. 400 tys. ton, a gazu ziemnego ok. 400 mln m3.

PGNiG prowadzi także poszukiwania gazu z łupków. Dotychczas wykonano łącznie 18 odwiertów poszukiwawczych i badawczych, w tym trzy horyzontalne i sukcesywnie, zgodnie z przyjętym harmonogramem prowadzone są dalsze prace. Wyniki pozyskane z dotychczasowych prac podlegają kompleksowym analizom i ocenom, co pozwoli nam na wyselekcjonowanie najbardziej perspektywicznych rejonów, podano także.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.