"Celem tej akwizycji jest zwiększenie udziałów rynkowych na Litwie i bardziej dynamiczna penetracja litewskiego rynku zakładów sportowych oraz nowo utworzonego rynku zakładów online. Po zamknięciu transakcji OEG będzie miało dodatkowo 35 punktów sprzedaży" - czytamy w komunikacie.

Orakulas posiada 35 puntów sprzedaży na Litwie, z czego 12 znajduje się w Wilnie, a 23 - w miastach regionalnych. W 2014 r. spółka odnotowała nieco poniżej 4 mln euro przychodów i zatrudniała 155 osób. Wartość nominalna kapitału spółki wynosi 1,16 mln euro, podano także w materiale.

Finalizacja umowy jest uzależniona m.in. od uzyskania zgody Litewskiego Urzędu do Spraw Konkurencji.

Przed nabyciem Orakulas, Olympic Casino miało 18 kasyn na Litwie z 556 maszynami i 64 stołami. W 2014 r. litewskie spółki zależne OEG odnotowały ponad 22 mln euro przychodów i zatrudniały ponad 700 osób.

Spółka podkreśla, że transakcja zostanie przeprowadzona ze "stronami powiązanymi" (w rozumieniu przepisów giełdy NASDAQ OMX w Tallinnie) i "nie będzie miała bezpośredniego wpływu na działalność gospodarczą grupy OEG".

Olympic Entertainment Group jest notowane na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Jest to największy w regionie operator kasyn - sieć działa pod marką Olympic Casino.