Strata operacyjna wyniosła 0,13 mln zł wobec 0,52 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,58 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 1,94 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 0,44 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,09 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 6,35 mln zł w porównaniu z 7,43 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniosła 0,39 mln zł wobec 1,78 mln zł straty rok wcześniej.

DGA oferuje szeroki zakres usług konsultingowych oraz rozwiązań gwarantujących optymalizację działania i rozwój zarówno firm, jak i organizacji. Spółki z Grupy Kapitałowej oferują doradztwo oraz profesjonalne usługi dla biznesu i administracji, oferując usługi oraz doradztwo w zakresie m.in. zarządczym, prawnym, księgowym, personalnym, podatkowym czy badawczym. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.