Giełda Papierów Wartościowych (GPW) zakłada łącznie 36 mln zł oszczędności kosztowych w latach 2016-2017, wynika z prezentacji spółki.

Program oszczędnościowy GPW zaplanowany na lata 2015-2017 zakłada "powtarzalne" oszczędności kosztowe na poziomie skonsolidowanym w wysokości 10 mln zł w 2015, następnie wzrost do 17 mln zł w 2016 i 19 mln zł w 2017, podała spółka w prezentacji na konferencję Profesjonalny Inwestor SII.

Oszczędności są identyfikowane m.in. w takich obszarach, jak nieruchomości, usługi obce, czy IT.

W efekcie baza kosztów grupy kapitałowej GPW w wysokości 175 mln zł w okresie 12 miesięcy do 30 września 2014, po optymalizacji jest szacowana na 157 mln zł, podano również.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.