PKN Orlen 

Akcjonariusze oraz posiadacze opcji na akcje Kicking Horse Energy Inc. zatwierdzili na specjalnym walnym zgromadzeniu nabycie przez Orlen Upstream Canada Ltd. wszystkich wyemitowanych akcji zwykłych Kicking Horse, podał PKN Orlen. >>>>  

PKN Orlen zaangażował się w projekt badawczo-rozwojowy, który ma na celu rozwój zaawansowanych technologii produkcji biokomponentów. Jednym z elementów projektu będzie sprawdzenie możliwości łączenia tych biokomponentów z olejem napędowym produkowanym przez koncern, podała spółka.>>>>  

AB Agrowill Group 

AB Agrowill Group odnotowała 8,19 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 1 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Amica

Amica podpisała umowę przeniesienia udziałów w brytyjskiej spółce dystrybucyjnej CDA za kwotę 24,3 mln GBP, obejmując 100% jej udziałów oraz środki pieniężne znajdujące się na jej kontach bankowych w kwocie 7 mln GBP, podała spółka. >>>> 

Amica liczy na wzrost EBITDA do 200 mln zł w 2016 r. wobec ok. 170 mln zł "realnych" w tym roku, poinformował wiceprezes ds. finansowych Wojciech Kocikowski. Według niego, po przejęciu brytyjskiego dystrybutora CDA, w spółce nadal "jest miejsce" na dywidendę.>>>>  

Komputronik 

Komputronik odnotował 4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. roku finansowego 2015/2016 (1 kwietnia - 30 września) wobec 8,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.  >>>>  

Cube.ITG

Cube.ITG podpisał aneks do umowy z Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim oraz 23 mazowieckimi jednostkami ochrony zdrowia na dostawy i wdrożenia w projekcie "E-zdrowie dla Mazowsza", przedłużając termin realizacji umowy o 21 dni, podała spółka. "Zgodnie z zawartym aneksem, przedłużeniu o 21 dni uległ termin realizacji umowy określony pierwotnie na 30 listopada 2015 roku" - czytamy w komunikacie. 

City Service 

City Service odnotowało 5,10 mln euro skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I- III kw. 2015 r. wobec 3,74 mln euro zysku rok wcześniej,podała spółka w raporcie. >>>> 

JSW 

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podpisała aneks do umowy z PKO Bankiem Polskim, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim i PZU FIZAN BIS 1 (obligatariuszami), uzgadniając najistotniejsze zasady i warunki przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia finansowego JSW oraz spółek z grupy kapitałowej JSW i przedłużenia umowy o współpracy do 30 czerwca 2016 r., podała spółka. >>>>  

Olympic Entertainment Group 

Olympic Casino Eesti AS - spółka z grupy Olympic Entertainment Group (OEG) - podpisała umowę nabycia 100% udziałów estońskiego operatora czterech kasyn AS MC Kasiinod, który jest także właścicielem 100% spółki zależnej OÜ Oma & HEA, świadczącej usługi barowe. Celem akwizycji jest zwiększenie udziału w rynku estońskim, podało OEG. Strony postanowiły nie ujawniać ceny transakcji. >>>>  

PKP Cargo 

PKP Cargo powiadomiło Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o możliwości wystąpienia zmowy przetargowej w odniesieniu do zamówień na przewozy kolejowe i obsługę bocznic, podała spółka. Zdaniem PKP Cargo, jej rynkowi rywale nieuczciwie porozumiewają się, zniekształcając warunki konkurencji. >>>>  

Dayli Polska

Dayli Polska odnotowało 13,26 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2015 r. wobec 1,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Kerdos Group 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami Kerdos Group od 1 grudnia br. do 4 grudnia włącznie, podała giełda. >>>>  

Echo Investment 

Echo Investment przejmie od swojego wiodącego akcjonariusza - Griffin Real Estate projekt handlowy na przeszło 100 tys. m2, planowany na miejscu byłego Jupitera na stołecznej Woli, który ma stanowić rewitalizację przedwojennego dystryktu z wielkomiejską architekturą. Echo ma pozyskać pasywnego inwestora, który wesprze realizację tej inwestycji, wynika z informacji ISBnews. Griffin dementuje. >>>> 

PGE 

Polska Grupa Energetyczna (PGE) oddała do użytku farmę wiatrową Lotnisko o mocy 90 MW na Pomorzu. To kolejna i zarazem największa inwestycja Grupy PGE w segmencie energetyki odnawialnej, a jednocześnie największa farma wiatrowa uruchomiona w tym roku w Polsce. Wartość inwestycji wyniosła 520 mln zł, poinformowała firma. >>>>  

CCC  

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC za listopad 2015 wyniosły 217 mln zł i r/r były wyższe o 6,5%, podała spółka. >>>>  

CTE 

Cenospheres Trade & Engineering (CTE) chce rozwinąć wolumen sprzedaży mikrosfer, inwestuje także w rozwój nowych produktów, poinformowali przedstawiciele spółki. Docelowo CTE chce być notowana na rynku głównym GPW. >>>>  

MLP Group 

MLP Group przygotowuje się do rozpoczęcia budowy nowego parku logistycznego MLP Łódź. Docelowo zespół obiektów w Konstantynowie Łódzkim będzie liczyć 90 tys. mkw., poinformowała firma.

Onico 

Onico przydzieliło 4 460 obligacji serii L i wartości nominalnej 1 tys. zł szt., podała spółka. Liczba obligacji objętych subskrypcją wynosiła 10 000 szt. Subskrypcja tych papierów trwała od 7 października do 30 listopada. "Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach i którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: obligacje serii L przydzielono czterem inwestorom" - czytamy w komunikacie.

Polnord 

Polnord sprzedał do tej pory ok. 57% mieszkań w budynku E - piątym i ostatnim etapie inwestycji Śródmieście Wilanów w Warszawie, wynika z komunikatu spółki.

LPP  

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży LPP osiągnięte w listopadzie br. wyniosły ok. 430 mln zł i były wyższe o około 13% w skali roku, podała spółka. >>>>  

BGŻ BNP Paribas, Sygma Bank 

Bank BGŻ BNP Paribas podpisał przyrzeczoną umowę nabycia 100% akcji Sygma Bank Polska od BNP Paribas Personal Finance (BNP Paribas PF) za 200 mln zł. BGŻ BNP Paribas nabył także 100% akcji Laser Services Polska (LSP) za kwotę 11 mln zł, podał bank. >>>>  

Neuca 

Neuca Med - spółka zależna Neuki - nabyła 100% udziałów przedsiębiorstwa Medic Klinika sp. z o.o. , właściciela czterech przychodni lekarskich w Bydgoszczy, Górsku oraz miejscowościach Zławieś Wielka oraz Rzęczkowo, podała Neuca. >>>>  

Tauron 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) udzielił bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji polegającej na nabyciu przez Nowe Brzeszcze Grupa Tauron (NBGT, poprzednio RSG), tj. spółkę w 100% zależną od Taurona, części mienia Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) w postaci części zakładu górniczego w Brzeszczach, podał Tauron. >>>> 

IMS  

Akcjonariusze IMS zdecydowali o upoważnieniu zarządu do nabycia do 3,33 mln akcji własnych spółki za maks. 4 zł za sztukę, na co przeznaczono łącznie 6 mln zł, wynika z uchwał walnego. "Upoważnia się zarząd spółki do nabycia nie więcej niż 3 333 333 akcji własnych spółki (…) Nabywanie akcji własnych może następować za cenę nie niższą niż 1,8 zł za jedną akcję i nie wyższą niż 4 zł za jedną akcję. Na nabycie akcji własnych przeznacza się kwotę 6 000 000 zł (…)" – czytamy w uchwale.  

PZU  

mBank rozpoczął transakcję sprzedaży w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu (ABB) nie więcej niż 4 711 700 akcji zwykłych Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU), stanowiących nie więcej niż 0,55% kapitału zakładowego, podała instytucja. "Zamknięcie oferty prywatnej będzie zależało od popytu, ceny i warunków rynkowych. Oferta prywatna jest skierowana wyłącznie do ograniczonej liczby uprawnionych inwestorów instytucjonalnych, a ostateczne parametry sprzedaży akcji w ofercie prywatnej zostaną ustalone trybie przyspieszonego budowania księgi popytu" – czytamy w komunikacie. Otwarcie księgi popytu w ofercie prywatnej ma nastąpić niezwłocznie. Cena sprzedaży akcji oraz przydział akcji zostaną ogłoszone niezwłocznie po zamknięciu księgi popytu, podano również.

Paged 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Pagedu w związku z ubieganiem się o dopuszczenie 400 000 akcji serii F i 7 000 000 akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. "Prospekt zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 2 grudnia 2015 r. w wersji elektronicznej, tj. jako plik do odczytu i ewentualnego pobrania, na stronie internetowej emitenta" - czytamy w komunikacie.