Milestone Medical 

Oferta publiczna do 3,2 mln akcji Milestone Medical Inc. o szacowanej wartości ok. 10 mln USD rozpocznie się 8 grudnia od zapisów , podała spółka. "Zatwierdzenie prospektu emisyjnego jest bardzo ważnym osiągnięciem w historii spółki i odzwierciedla poczynione postępy w kierunku komercjalizacji naszych medycznych urządzeń. Pozyskany kapitał z oferty publicznej zamierzamy przeznaczyć na zwiększenie kapitału obrotowego na inwestycje w program marketingowy dla dystrybutorów rozwój sprzedaży i przyśpieszenie wprowadzenia naszej technologii na rynki europejskie oraz w USA w 2016 roku. Wierzymy, że notowanie akcji spółki na rynku regulowanym GPW pomoże zwiększyć świadomość spółki na rynku kapitałowym i liczbę potencjalnych inwestorów" – powiedział prezes Leonard Osser, cytowany w komunikacie.

OPEN 

Oferta publiczna 8,3 mln akcji spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pieńkowskiej (OPEN) rozpocznie się w poniedziałek, 7 grudnia od budowy księgi popytu, podała spółka. Szacowana wartość oferty to 10 mln zł. Po jej zakończeniu OPEN zamierza ubiegać się o wprowadzenie akcji na NewConnect. Cena maksymalna akcji serii D zapisana w memorandum informacyjnym to 1,28 zł. Budowa księgi popytu odbędzie się między 7 a 9 grudnia, natomiast 9 grudnia zostanie opublikowana cena emisyjna. Zapisy dla inwestorów rozpoczną się w czwartek 10 grudnia i będą trwały do 16 grudnia, podano.

Work Service 

Work Service dokonał przydziału obligacji serii T o łącznej wartości nominalnej 12,85 mln zł, podała spółka. "(…) w wyniku subskrybowania i opłacenia przez inwestorów 12 850 obligacji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 12 850 000,00 zł, zarząd spółki dokonał przydziału tych obligacji (…), a tym samym emisja tych obligacji doszła do skutku" – czytamy w komunikacie. 

Rank Progress 

Progress XXIII, spółka zależna Rank Progress, spłaciła kredyt inwestycyjny zaciągnięty w mBanku w wysokości niemal 66,6 mln zł, podał Rank Progress. "Pierwotną datą spłaty kredytu inwestycyjnego był dzień 20 grudnia 2023 r., niemniej jednak kredytobiorca dokonał spłaty całego swojego zadłużenia, tj. kwoty głównej i pozostałej kwoty, w wysokości 15 599 562,76 euro, tj. 66 597 653,33 zł (…)" – czytamy w komunikacie. Kredytodawca, potwierdzając w dniu dzisiejszym otrzymanie spłaty kredytu, poinformował także o wygaśnięciu i zwolnieniu wszystkich zabezpieczeń ustanowionych w związku ze spłatą kredytu inwestycyjnego, podano również.

Pani Teresa Medica 

Anna Sobkowiak zbyła wszystkie 1,96 mln dotychczas posiadanych akcji spółki Pani Teresa Medica, podała spółka. "Zbycie ww. akcji nastąpiło w związku z rozliczeniem przez dom maklerski (…) transakcji zbycia przedmiotowych akcji, (…), w wyniku złożonego przez Annę Sobkowiak zapisu na sprzedaż akcji emitenta - w ramach ogłoszonego (…) wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji (zawarcie transakcji w zakresie akcji na okaziciela nastąpiło na rynku regulowanym, natomiast w zakresie akcji imiennych - poza rynkiem regulowanym). Sprzedaży akcji w ramach ww. transakcji Anna Sobkowiak dokonała po cenie 13,40 zł za jedną akcję" – czytamy w komunikacie.

MCI Capital 

MCI Capital uchwalił emisję nie więcej niż 200 tys. obligacji na okaziciela serii J o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 200 mln zł, podała spółka. "Obligacje będą emitowane na okres 36 miesięcy, licząc od daty emisji obligacji (11 grudnia 2015 roku). Obligacje będą zabezpieczone. […] Obligacje będą zaoferowane […] w drodze oferty prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 oznaczonych podmiotów. Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW" - czytamy w komunikacie. MCI podało też, że będzie chciało wprowadzić te obligacje na rynek Catalyst. 

Czerwona Torebka

Merlin.pl - spółka zależna Czerwonej Torebki - podjął decyzję o wdrożeniu procedury zwolnień grupowych, podała Czerwona Torebka. Merlin planuje zwolnienie 104 pracowników. >>>>  

PKN Orlen, Orlen Upstream 

Kiwi Acquisition Corp. - spółka zależna Orlen Upstream - przedłużyła ofertę na akcje FX Energy, Inc. do 8 grudnia z planowanego ostatnio 5 grudnia, podało FX Energy. >>>>  

Sigvaris Holding, Pani Teresa Medica 

Sigvaris Holding AG nabył w wezwaniu akcje spółki Pani Teresa Medica stanowiące 95,39% ogólnej liczby akcji, uprawniające do 96,39% ogólnej liczby głosów i planuje przeprowadzenie przymusowego skupu pozostałych akcji i wycofania spółki z obrotu, podała Pani Teresa Medica. >>>>  

Altus TFI 

Wartość aktywów zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wynosiła 9 004,23 mln zł na koniec listopada, podało towarzystwo. Miesiąc wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wynosiła 6 778,51 mln zł. >>>> 

JHM Development 

JHM Development sprzedał aktami notarialnymi 14 lokali w listopadzie, podała spółka. Narastająco od początku roku sprzedano aktami notarialnymi 216 lokale, a na dzień 30 listopada posiadał 78 zawartych umów przedwstępnych. "W miesiącu listopadzie 2015 roku sprzedano aktami notarialnymi 14 lokali, w tym: mieszkania 11; garaże 3. Narastająco od początku roku sprzedano aktami notarialnymi 216 lokale, w tym: mieszkania 170; garaże 46. Na dzień 30 listopada 2015 roku emitent posiadał 78 zawartych umów przedwstępnych/ deweloperskich, w tym: mieszkania 52; garaże 26" - czytamy w komunikacie.

Best 

Best zamierza przedstawić najpóźniej w I kw. 2016 r. strategię na najbliższe lata dla nowej grupy, powstałej z połączenia spółki z Kredyt Inkaso. Strategia będzie zakładać m.in. umacnianie pozycji w Polsce i na rynkach zagranicznych, gdzie teraz obecne jest Kredyt Inkaso. Best zamierza także zwiększać zasięg terytorialny, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Borusowski.>>>>  

- Best planuje, że na początku przyszłego roku przeprowadzi publiczną emisję obligacji na kwotę 90 mln zł w ramach programu opiewającego na łączną kwotę 300 mln zł. Spółka zakłada, że uruchomi kolejne emisje obligacji po połączeniu z Kredyt Inkaso, a wartość nowego programu może sięgnąć ok. 500 mln zł, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Borusowski.

Energa 

Energa zakłada, że na koniec 2015 r. będzie mieć ok. 10% udziału w rynku sprzedawców alternatywnych gazu, poinformował wiceprezes Energa Obrót Marcin Ludwicki. Grupa wprowadziła od 1 grudnia nową taryfę gazową dla klientów indywidualnych i biznesowych, z obniżkami od 6,04% do 10,21%.>>>> 

PGE  

Polska Grupa Energetyczna (PGE) do końca 2015 r. skoncentruje aktywa związane z produkcją energii ze źródeł odnawialnych w ramach jednej linii biznesowej zarządzanej przez spółkę PGE Energia Odnawialna. Oszczędności osiągnięte dzięki konsolidacji wyniosą 51 mln zł w latach 2016-2019, podała spółka. >>>>  

Elektrobudowa 

Elektrobudowa ma umowę o dofinansowanie projektu na kwotę 13,639 mln zł, przy całej wartości projektu wynoszącej 34,099 mln zł, poinformowała spółka. "Projekt realizowany jest w ramach Działania 1.1: "Projekty B + R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" - czytamy w komunikacie. 

Esotiq & Henderson, FemeStage 

Powstała w kwietniu br. odzieżowa sieć FemeStage Eva Minge powiększy się do końca tego roku jeszcze o 3 placówki do 18 salonów, poinformował jej właściciel - spółka Esotiq & Henderson, podtrzymując wcześniejsze zapowiedzi. >>>>  

Energa 

Rada nadzorcza Energii odwołała prezesa zarządu Andrzeja Tersę i wiceprezes ds. korporacyjnych Jolantę Szydłowską, podała spółka. Pełniącym obowiązki prezesa na 3 miesiące został członek RN Roman Pionkowski. >>>>   

PGNiG 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) rozpoczęło prace wiertnicze na otworze kierunkowym Markische Heide-1 na koncesji Lubben we wschodnich Niemczech, podała spółka. PGNiG przeznaczy na projekt 10 mln euro do połowy 2016 r. >>>> 

KGHM 

EuroRating obniżył rating kredytowy KGHM Polska Miedź do BBB- z BBB, podała agencja. Perspektywa ratingu została określona jako negatywna. >>>>  

  

Echo Investment 

Projekt Echo Pasaż Grunwaldzki - Magellan West i Galaxy - Projekt Echo - 106, spółki zależne Echo Investment zawarły z Bankiem Zachodnim WBK i Erste Group Bank umowę kredytową kredytu inwestycyjnego, budowlanego oraz VAT na 342 mln euro oraz 15 mln zł. Środki zostaną wykorzystane na refinansowanie projektów handlowych Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu oraz Galaxy w Szczecinie. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na refinansowanie wcześniej udzielonych kredytów, a także na realizację rozbudowy centrum Galaxy w Szczecinie, podała spółka.  

Unibep, Dom Development 

Unibep podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa zespołu mieszkaniowego pod nazwą Apartamenty Mokotów nad Skarpą w Warszawie za ryczałtowo 48 mln zł netto, podała spółka. Zamawiającym jest Dom Development. "Przedmiotem umowy jest budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz infrastrukturą techniczną, instalacjami i niezbędnymi urządzeniami w rejonie ul. Bukowińskiej i Alei Wilanowskiej w Warszawie. W budynku o wysokości od 8 do 11 kondygnacji naziemnych znajduje się 185 lokali mieszkalnych. Mieszkańcy do dyspozycji będą mieli 251 stanowisk parkingowych w garażu podziemnym pod budynkami" - czytamy w komunikacie.