Wniosek wpłynął 4 grudnia br., sprawa jest w toku.

"Planowana koncentracja polega na przejęciu przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm Warszawa [...] bezpośredniej kontroli nad Gama Farmacia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach wskutek nabycia 100% udziałów tejże spółki, a pośrednio nad trzema spółkami zależnymi, w których Gama Farmacia Sp. z o.o. posiada 100% udziałów, tj. Best - Farm Sp. z o.o., Farmax Sp. z o.o. oraz Kwiaty Polskie Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą w Łodzi (łącznie nazywane: spółkami aptecznymi)" - czytamy w komunikacie.

Zgłaszająca należy do grupy kapitałowej, w której podmiotem dominującym jest Farmacol z siedzibą w Katowicach, a której podstawowym przedmiotem działalności jest sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, a za pośrednictwem swoich spółek zależnych – w tym zgłaszającej - prowadzona w zlokalizowanych na terenie całej Polski aptekach oraz punktach aptecznych sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych oraz sprzedaż detaliczna innych produktów sprzedawanych w takich punktach tj. wyrobów medycznych (włączając ortopedyczne), kosmetyków i artykułów toaletowych, podano również.

Podstawowym przedmiotem działalności zgłaszającej oraz jej kilku spółek zależnych jest detaliczna sprzedaż produktów farmaceutycznych w ramach prowadzonych przez te spółki aptek własnych oraz w ramach programu franszyzowego Apteka Cef@rm 36,6.

Podstawowy przedmiot działalności zgłaszającej jest zbieżny z podstawowym przedmiotem działalności w/w spółek aptecznych, przy czym działalność tych spółek koncentruje się głównie na terenie województwa łódzkiego, kujawsko – pomorskiego oraz wielkopolskiego.

Farmacol to dystrybutor farmaceutyczny, notowany na warszawskiej giełdzie od 1999 r. Skonsolidowane przychody spółki sięgnęły 5,36 mld zł w 2014 r.