Opodatkowaniem mają być objęte aktywa banków krajowych i zagranicznych, instytucji kredytowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w przypadku, gdy przekraczają one 4 miliardy złotych. Miesięczna stawka podatku dla tych instytucji ma wynosić 0,0325 procent (0,39 procent rocznie).

Podatkiem będą też objęte krajowe i zagraniczne firmy ubezpieczeniowe oraz zakłady reasekuracyjne. Dla nich miesięczna stawka opodatkowania to 0,05 procent.

Szacunki zawarte w budżecie na przyszły rok mówią, że wpływy z podatku bankowego w przyszłym roku wyniosą około 5,5 miliarda złotych. Przepisy mają obowiązywać od 1 lutego.

Pierwsze czytanie projektu ustawy zaplanowano na godzinę 10:30.

>>> Czytaj też: Terapia szokowa w Rosji przyniosła rezultaty. Ekonomiści są zaskoczeni