Sygnity 

Konsorcjum Sygnity, jako liderem, zawarło z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) umowę na System Hurtowni Danych za łącznie do 53,26 mln zł brutto, z czego na Sygnity będzie przypadać do 19,11 mln zł, podała spółka. >>>> 

Wikana   

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) wyznaczył pierwszy dzień notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 7,6 tys. obligacji serii B spółki Wikana na czwartek, 17 grudnia, podała giełda. 

Unified Factory   

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) wyznaczył pierwszy dzień notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 3 tys. obligacji serii A spółki Unified Factory (dawniej Databroker) na czwartek, 17 grudnia, podała giełda. Wcześniej Unified Factory, producent i globalny dostawca technologii automatyzującej sprzedaż i obsługę klienta, zapowiedział też, że zamierza zadebiutować na NewConnect w ciągu najbliższych tygodni. Jednostkowa wartość nominalna obligacji wynosi 1000 zł. Są to niezabezpieczone papiery dłużne wyemitowane po koszcie WIBOR 6 miesięcy plus marża. Termin ich wykupu przypada na 18 stycznia 2017 roku.

F.H. Dom 

Zarząd GPW wyznaczył pierwszy dzień notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 3,56 tys. obligacji serii B spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. Sp. Komandytowo-Akcyjna na środę, 16 grudnia, podała spółka. 

Capital Service

Capital Service dokonał przydziału łącznie 15 tys. obligacji serii G o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł, wynika z komunikatu spółki. "Obligacje serii G są obligacjami trzydziestomiesięcznymi, emitowanymi jako niezabezpieczone, na okaziciela, o wartości nominalnej 1 000,00 zł każda" – czytamy w komunikacie. W terminie do dnia 31 stycznia 2016 r. emitent zobowiązał się ustanowić zastaw rejestrowy na pakiecie wierzytelności należących do spółki oraz spowodować ustanowienie zastawu rejestrowego na pakiecie wierzytelności należących do podmiotu trzeciego, wskazano również. 

Ursus 

Ursus uzyskał wielocelowy limit kredytowy w wysokości 65 mln zł w Banku Pekao na realizację płatności oraz finansowanie akredytyw na zakup materiałów do produkcji ciągników, w ramach kontraktu z tanzańską spółką The National Service Corporation Sole (SUMA JKT), podał Ursus. "Udzielony limit kredytowy obowiązuje do dnia 30 grudnia 2016 r. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami emitenta prowadzonymi przez bank, na które będą przekazywane płatności należne emitentowi z tytułu realizacji kontraktu z SUMA JKT, oraz weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę WIBOR/ EURIBOR/ LIBOR 1M powiększoną o marżę banku" - czytamy w komunikacie. Ursus będzie dokonywał spłat kredytu ze środków z tytułu wpływów z kontraktu, wskazano również.

Polbrand 

Polbrand nie wyklucza wejścia na rynek akcji. Spółka rozważa także kolejne emisje na Catalyst, poinformował ISBnews prezes Maciej Ziembicki.  >>>> 

Krynica Vitamin

Prawa do akcji (PDA) Krynica Vitamin zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs PDA wzrósł o 2,45% do 12,55 zł. Z kolei kurs akcji wyniósł na debiucie 12,24 zł wobec kursu odniesienia wynoszącego 12,25 zł. >>>>  

PKP Cargo 

PKP Cargo zakończyło rozbudowę terminala intermodalnego w Poznaniu Franowie, która pozwoliła na zwiększenie jego zdolności magazynowych o 40%, podała spółka. >>>>  

SoftBlue 

SoftBlue zadebiutuje na rynku NewConnect w czwartek, 17 grudnia, podała spółka. >>>>  

GPW 

Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydują o zmianach w składzie zarządu i rady nadzorczej spółki, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 12 stycznia przyszłego roku. Na początku grudnia br. prezes GPW Paweł Tamborski złożył rezygnację z funkcji z dniem 31 grudnia 2015 r. Tamborski został prezesem GPW w lipcu 2014 roku, zastępując na tym stanowisku Adama Maciejewskiego.

Merlin.pl 

Virtualo, Dante oraz Sejf Danych, wierzyciele Merlin.pl, złożyli wnioski o ogłoszenie upadłości tej spółki obejmującej likwidację majątku, podała Czerwona Torebka, do której należy Merlin.pl. >>>>  

J.W. Construction 

J.W. Construction Holding rozpocznie w lutym 2016 r. budowę 54 mieszkań w dwóch budynkach osiedla Zielona Dolina III na warszawskiej Białołęce, podała spółka. Planowany termin zakończenia inwestycji to III kwartał 2017 r. 

Kopex 

Kopex Sibir - spółka z Grupy Kopex - podpisała kontrakt z Kompanią Węglową "Sibirskaja" na dostawę kombajnu ścianowego do kopalni w obwodzie kemerowskim w Rosji, podała spółka. Wartość brutto kontraktu to ponad 1,6 mln euro. Termin dostawy wyznaczono na 27 kwietnia 2016 r. "Kombajn zostanie dostarczony do kopalni Uwalna w obwodzie kemerowskim. To pierwszy tego typu kombajn dostarczany do tej kopalni. W sumie w Rosji pracuje już 21 wyprodukowanych przez Grupę Kopex kombajnów typu KSW-460NE" - czytamy w komunikacie.

11 bit studios 

11 bit studios zadebiutuje w piątek, 18 grudnia, na rynku głównym GPW w Warszawie, przechodząc z NewConnect, podała giełda. >>>>  

Banki  

Zgodnie z opublikowanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) zaleceniami dotyczącymi podziału zysku banków, dywidendę za 2015 roku do 100% zysku będą mogły wypłacić Bank Handlowy i Pekao, zaś BZ WBK i PKO BP mogą wypłacić "podwójną" dywidendę, tj. z zysku za 2015 i 2014 rok, uważają analitycy Erste Group. >>>> 

Velto Cars 

Velto Cars zdecydowało o emisji obligacji na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej do 25 mln zł, podała spółka. "Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków pieniężnych na przejęcia podmiotów z branży, zwiększenie floty samochodów do najmu krótko- i średnioterminowego oraz zwiększenie środków obrotowych w spółce" - czytamy w komunikacie. Przedmiotem emisji jest od 400 do 2 500 sztuk, na łączną kwotę od 4 mln zł do 25 mln zł, obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 10 000 zł każda. Wykup obligacji nastąpi 19 stycznia 2017 roku lub w dniu wcześniejszego wykupu, ustalonym zgodnie z warunkami emisji obligacji. Oprocentowane stałe nominalnie wynosi 9% w stosunku rocznym, podano również.

Qumak

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW) przeprowadził ostatnie testy i odebrał prace czwartego, przedostatniego etapu budowy systemu informatycznego ISOK, który ma chronić mieszkańców Polski przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. Wykonawca, firma Qumak, zakończyła pracę nad wersją pilotażową systemu, podał KZGW. >>>> 

PGNiG

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) podpisał porozumienie ze wszystkimi organizacjami związkowymi, które zakończyło spór zbiorowy rozpoczęty 21 maja 2015 r., podała spółka. Szacowany koszt pracodawcy wynikający z zawartego porozumienia wynosi 39 mln zł, przy czym w III kwartale 2015 roku PGNiG utworzyło już rezerwę na wypłatę premii rocznej w wysokości 34 mln zł. >>>>