"Zarząd giełdy postanawia: wprowadzić z dniem 18 grudnia 2015 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki 11 bit studios S.A., o wartości nominalnej 0,1 zł każda [...] a) 1 000 000 akcji serii A, b) 494 200 akcji serii B, c) 376 561akcji serii C, d) 40 938 akcji serii D, e) 305 500 akcji serii E" - czytamy w komunikacie.

Na początku grudnia br. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny 11 bit studios w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D i E.

We wrześniu prospekt emisyjny 11 bit studios trafił do KNF. Spółka podtrzymywała wtedy plany debiutu na GPW do końca 2015 roku. Prezes Grzegorz Miechowski wskazywał, że firma nie planuje emisji nowych akcji. Według niego, środki pieniężne, którymi dysponuje spółka, całkowicie zaspokajają potrzeby związane z produkcją kolejnych gier, rozwojem pionu wydawniczego 11 bit launchpad i platformy gamesrepublic.com.

W połowie roku akcjonariusze 11bit Studios zdecydowali o ubieganiu się o wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym.

11bit Studios to notowany na NewConnect producent gier na platformy stacjonarne i mobilne.