"Wyrażenie zgody przez nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki na połączenie z Columbus Energy S.A. jest kolejnym krokiem w kierunku zbudowania mocnego podmiotu działającego w branży odnawialnych źródeł energii. Będziemy teraz przeprowadzali wszelkie formalności związane z rejestracją połączenia przez sąd rejestrowy. Naszym głównym celem pozostaje zdobycie mocnej pozycji rynkowej w branży odnawialnych źródeł energii, w szczególności w segmencie mikroinstalacji fotowoltaicznych. Wierzę, że przeprowadzone połączenie pozwoli nam zrealizować nasze plany rozwoju, bowiem dzięki tej transakcji uzyskamy efekty synergii, które wynikają z wykorzystania oraz wzajemnego uzupełnienia potencjału obu podmiotów, a także z optymalizacji i zwiększenia skali działania. Będziemy również dążyli do przeniesienia notowań akcji spółki na rynek regulowany GPW w Warszawie" - powiedział Zieliński, cytowany w komunikacie.

Pod koniec września ub. roku zarząd Columbus Capital poinformował ISBnews, że widzi możliwość przejścia na rynek główny GPW w Warszawie na przełomie 2016/2017 r. W opublikowanej strategii na lata 2015-2016 spółka, jako Columbus Energy, zakładała koncentrację na segmencie odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz na segmencie inwestycyjnym.

Połączenie obu podmiotów nastąpi w drodze przejęcia przez spółkę Columbus Capital spółki Columbus Energy poprzez przeniesienie całego majątku Columbus Energy na Columbus Capital w zamian za nowo emitowane akcje. Columbus Capital wyemituje dla akcjonariuszy Columbus Energy nie mniej niż 249 964 267 i nie więcej niż 253 163 457 akcji serii E. Przyjęty parytet wymiany akcji ustalony na podstawie wycen obu podmiotów wynosi 11,6 akcji Columbus Capital za 1 akcję Columbus Energy.

Columbus Capital zadebiutowała na NewConnect w 2011 r.