Rekomendacja została wydana przy kursie 32,55 zł. W poniedziałek około godziny 11:00 kurs wynosił 31,08 po spadku o 1,02% wobec ostatniego zamknięcia.

"Oczekujemy, że w 2016 roku powinno dojść do wzrostu udziału rynkowego Bogdanki w krajowym rynku dostaw miałów węglowych na potrzeby energetyczne (czemu sprzyja wejście do grupy Enea). Oceniamy, że w średnim i długim terminie Bogdanka nie tylko odzyska wolumeny utracone w 2015 roku na krajowym rynku ale i prawdopodobnie docelowo znacznie je zwiększy (w modelu na obecnym etapie nie uwzględniamy wciąż możliwości produkcji powyżej 9.5 mln ton/rok)" – czytamy w raporcie.

Analitycy DM BDM prognozują, że zysk netto spółki wyniesie 183,8 mln zł w 2015 r. i spadnie do 46,2 mln zł w 2016 r., przy przychodach odpowiednio 1,84 mld zł i 1,65 mld zł.