Podatek ma objąć wszystkie sieci handlowe oraz sprzedawców detalicznych. Przedmiotem opodatkowania będzie miesięczny przychód ze sprzedaży towarów. Kwota wolna od podatku wyniesie półtora miliona złotych netto miesięcznie. Podatnicy, którzy nie przekroczą tej kwoty, będą zwolnieni z podatku.

Według ministerstwa, nowy podatek ma mieć trzy stawki. Dla podatników, których przychód nie przekroczy 300 milionów złotych miesięcznie, stawka wyniesie 0,7 procent, dla tych, których przychód przekroczy 300 milionów - 1,3 procent, a od przychodów uzyskanych ze sprzedaży prowadzonej w soboty, niedziele i inne dni wolne od pracy - 1,9 procent. Podatkiem nie zostaną objęte przychody ze sprzedaży leków i wyrobów medycznych.

Ministerstwo szacuje, że nowy podatek przyniesie w tym roku około dwóch miliardów złotych. Zostaną one przeznaczone na sfinansowanie programu "500+". Resort finansów skierował projekt ustawy do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

>>> Zobacz, kto jest zadowolony z drogiego franka.