Wojas

Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy Wojas wyniosła 16,11 mln zł w styczniu 2016 r. i była wyższa o 14,9% r/r, poinformowała spółka. "Skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej w styczniu 2016 roku wyniosły 13 841 tys. zł i były wyższe o 12,8% od przychodów osiągniętych w styczniu 2015 roku" - napisano także w komunikacie.

Comarch

Oferta Comarchu, warta 22,11 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu pn. "Utrzymanie i rozwój systemów aplikacyjnych OFSA, OFSA-PROW, OFSA-PROW-DD, RG.PROW", podała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były cena (waga 85%), deklarowana liczba błędów krytycznych na testach akceptacyjnych (5%) i deklarowana liczba błędów krytycznych miesięcznie (10%). ARiMR oceniała również oferty m.in. Qumaka, Asseco Poland i konsorcjum Sygnity.

Comarch oraz Alupol Films z grupy Alupol Packaging, należącej do Grupy Kęty, otrzymały od Krakowskiego Parku Technologicznego zezwolenia na działalność w krakowskiej specjalnej strefie ekonomicznej, podstrefach Kraków-Czyżyny i Oświęcim. Na reinwestycje spółki wydadzą odpowiednio: min. 14 mln zł i 90-117 mln zł, podał KPT. Czytaj więcej >>>>

Reklama

Synthos

Synthos odnotował skonsolidowany zysk netto na poziomie 426 mln zł w 2015 r. według szacunkowych danych. Szacowane przychody grupy to ok. 4,058 mld zł w ub.r., podała spółka. Synthos szacuje skonsolidowany zysk operacyjny za 2015 r. w wysokości 450 mln zł, amortyzację na poziomie 167 mln zł, dług netto w wysokości 655 mln zł. Wskaźnik długu netto do EBITDA mógł wynieść 1,06x. "Przedstawione szacunki zostały dokonane na podstawie dostępnych zarządowi emitenta wstępnych danych dotyczących zrealizowanych wyników za okres styczeń-grudzień 2015 roku przez Spółkę i jej jednostki zależne […] Wyniki nie zostały poddane jeszcze weryfikacji przez biegłego rewidenta i będą podlegać takiej weryfikacji zgodnie z przepisami prawa" – zastrzegła spółka w komunikacie.

Próchnik

Sprzedaż detaliczna Próchnika w sklepach stacjonarnych oraz w sklepach internetowych wyniosła 5,17 mln zł w styczniu 2016 r., co oznacza wzrost o 15% w skali roku, podała spółka. Sprzedaż detaliczna w salonach Adam Feliks Próchnik wzrosła w styczniu o 39% r/r do 3,95 mln zł, zaś w salonach Rage Age spadła o 27% do 1,22 mln zł, podano w komunikacie. Detaliczna marża brutto wyniosła 47% wobec 32% rok wcześniej, podano również.

Bytom

Wartość przychodów ze sprzedaży detalicznej i hurtowej osiągnięta w styczniu 2016 roku przez Bytom wyniosła 11,44 mln zł i była wyższa o 28% r/r, podała spółka. Szacunkowa marża detaliczna i hurtowa w styczniu wyniosła 6,02 mln zł i była wyższa o 33,2% r/r. Sprzedaż detaliczna w styczniu wyniosła 11,38 mln zł, co oznacza wzrost 34,8% r/r. Marża detaliczna (szacunkowa wartość marży brutto) wyniosła w styczniu 6 mln zł i była wyższa o 37% r/r.

Grupa EMF

Grupa EMF oraz jej podmiot bezpośrednio zależny Mataro Investments zawarły z Orbico d.o.o. przedwstępną umowę sprzedaży udziałów w spółce Optimum Distribution Sp. z o.o. (OPD PL) oraz Optimum Distribution CZ&SK s.r.o. (OPD CZ) za łącznie 32 mln zł Czytaj więcej >>>>

PGE

Skonsolidowana starta netto Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 3 mld zł w 2015 r., według wstępnych danych, natomiast szacowany wynik netto skorygowany o wartość odpisów środków trwałych to 4,3 mld zł zysku, podała spółka. Czytaj więcej >>>>

Nadzwyczajne walne zgromadzenie PGE Polskiej Grupy Energetycznej zwołane na 1 marca br. zdecyduje o zmianach w radzie nadzorczej spółki, wynika z projektów uchwał na walne.

Pekaes

Pekaes rozpoczął współpracę z Trouw Nutrition, w ramach której obsłuży krajowe dostawy drobnicowe oraz część międzynarodowego transportu całopojazdowego, podała spółka. "Współpraca z Trouw Nutrition oparta jest na jakości dostaw Pekaes SA oferowanych przez naszą sieć i dostawy bezpośrednie. Cieszę się, że świadczone przez nas usługi stały się częścią wspólnego rozwoju i zadowolenia klienta" - powiedział Piotr Kowalik, dyrektor ds. sprzedaży usług TSL w Pekaes, cytowany w komunikacie. Polski operator logistyczny zaproponował rozwiązanie, dzięki któremu Trouw Nutrition korzysta z gwarancji realizacji wysyłki jeszcze w dniu jej zgłoszenia i dostarczenia przesyłek w dniu następnym. Trouw Nutrition jest globalnym producentem suplementów i dodatków paszowych dla zwierząt gospodarskich.

Inpro

Inpro wprowadziła do sprzedaży 6 nowych domów, w tym 4 wolnostojące w ramach etapu C inwestycji Golf Park, poinformowała spółka. "Termin zakończenia budowy zaplanowano na koniec listopada 2016 roku. Osiedle położone jest nad Jeziorem Tuchomskim, w odległości 6,6 km od Gdyni" - czytamy w komunikacie.

Vistula Group

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez grupę kapitałową Vistula Group wyniosły ok. 40 mln zł w styczniu br. i były wyższe o ok. 13% r/r, podała spółka. Czytaj więcej >>>>

Bloober Team

Gra "Green Game: Timeswapper" autorstwa iFun4all - spółki zależnej Bloober Team - została zaakceptowana przez Valve Corporation i Apple Inc. na platformy Steam oraz iOS, podał Bloober Team. Czytaj więcej >>>>

Atal

Atal zakończył budowę apartamentowca Walewska Residence w Warszawie. Wszystkie 43 mieszkania zostały już sprzedane, poinformowała spółka. "Zainteresowanie Walewską Residence było wyjątkowo duże. W ciągu zaledwie dwóch tygodni od wprowadzenia projektu do sprzedaży, nabywców znalazła ponad połowa lokali. To dobrze świadczy o zaufaniu jakim darzą firmę stołeczni klienci. Dlatego stopniowo poszerzamy ofertę w Warszawie, która jest dla spółki kluczowym rynkiem" - powiedział wiceprezes Mateusz Juroszek, cytowany w komunikacie.

Larq

Larq podpisał z Polską Izbą Makaronu (PIM) umowę na realizację kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej makaronu na rynkach krajów trzecich pt. "Makarony Europy", podała spółka. Budżet kampanii wynosi 3,15 mln euro netto. "Na podstawie umowy emitent zobowiązał się do zrealizowania działań, których przedmiotem jest kampania promocyjno-informacyjna dotycząca makaronu na rynkach krajów trzecich pt. 'Makarony Europy'. Program 'Makarony Europy' ma być realizowany w latach 2016-2019 na podstawie umowy zawartej przez Polską Izbę Makaronu z Agencją Rynku Rolnego" - czytamy w komunikacie. Umowa obowiązuje od dnia podpisania przez PIM umowy z Agencją Rynku Rolnego (ARR) na realizację programu "Makarony Europy" w latach 2016-2019.

Ghelamco

Budomal Investment z grupy Ghelamco zawarła z mBankiem oraz mBankiem Hipoteczny umowę o kredyt, przeznaczony na budowę biurowca w Łodzi, o wartości do 32,47 mln euro na sfinansowanie lub refinansowanie kosztów budowy oraz do 8,5 mln zł na sfinansowanie VAT, podało Ghlemaco Invest. Terminy spłaty przypadają odpowiednio na 28 września 2018 roku i 30 miesięcy od dnia uruchomienia pierwszej transzy kredytu, nie później jednak niż 30 czerwca 2018 roku, czytamy w komunikacie.

Kerdos

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wszczęła postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia spółkę Kerdos za niewypełnienie obowiązków informacyjnych, podał Kerdos. Postępowanie zostało wszczęte "w związku z podejrzeniem naruszenia art. 56 Ustawy o ofercie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków informacyjnych związanych z przekazaniem KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2013, raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2014 oraz skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015 r." - czytamy w komunikacie.

Hawe

Hawe złożyło wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego, mającego uchronić spółkę przed upadłością, podało Hawe. Wniosek został złożony do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. "Otwarcie postępowania sanacyjnego uzasadnione jest potrzebą dokonania głębokich działań restrukturyzacyjnych zmierzających do poprawy warunków ekonomicznych emitenta, w tym przywrócenia emitentowi zdolności do wykonywania zobowiązań oraz potrzebą ochrony emitenta przed egzekucją ze strony jego wierzycieli, którą postępowanie sanacyjne zapewnia" - czytamy w komunikacie.

Sare

Sare przydzieliło 31 741 sztuk akcji serii C w transzy detalicznej, podała spółka. "Zarząd spółki Sare S.A. z siedzibą w Rybniku podjął uchwałę w sprawie przydziału akcji serii C oferowanych w ramach oferty publicznej. Zarząd Sare SA stwierdza, iż publiczna emisja Akcji serii C doszła do skutku. Łącznie zostało objętych i opłaconych 31 741 sztuk akcji serii C o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Akcje zostały przydzielone w Transzy Małych Inwestorów (tj. transzy detalicznej), zgodnie z raportem z przydziału akcji dokonanego przez system Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA" - czytamy w komunikacie.

CI Games

CI Games oraz Deck13 Interactive podpisały ugodę, której przedmiotem jest zawarcie porozumienia w sporze istniejącym między spółkami na tle wykonywania umowy o współpracy, podała spółka. Przedmiotem umowy była produkcja gry "Lords of the Fallen".