Zysk operacyjny wyniósł 20,74 mln zł wobec 16,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów i usług sięgnęły 107,06 mln zł w 2015 r. wobec 100,39 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 17,35 mln zł wobec 14,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Kino Polska TV S.A. to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa, rekonstrukcja i archiwizacja dzieł polskiej kinematografii oraz internet. Akcje spółki są notowane na GPW od kwietnia 2011 r.