Olympic Entertainment Group odnotowało 25,72 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 21,6 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowany zysk netto wyniósł właśnie 25,72 mln euro.

Zysk operacyjny wyniósł 31,38 mln euro wobec 25,8 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 165,9 mln euro w 2015 r. wobec 150,66 mln euro rok wcześniej.

Olympic Entertainment Group jest notowane na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Jest to największy w regionie operator kasyn - sieć działa pod marką "Olympic Casino".